Новини

Коментар на писмо МЕУ-4291/14.03.23
15.03.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка със запитвания по писмо МЕУ-4291/14.03.23  Ви информираме, че Софтуерна група АКСТЪР спира да използва продукта  Google Analytics  за УЕБ продуктите, принадлежащи на „Фамилия АКСТЪР“.

В бъдеще, за събиране на статистически данни, относно посещенията на разработвани от СГ АКСТЪР уеб портали за нуждите на администрациите, ще се използват собствени модули и/или такива с отворен код, отговарящи на поставените в писмото на МЕУ критерии.

ЕКИП ”УЕБ ДИЗАЙН“

СГ АКСТЪР


Министерство на електронното управление и Техническият университет – София сключиха Споразумение за сътрудничество.
12.02.2023

Министерство на електронното управление и Техническият университет – София сключиха Споразумение за сътрудничество. Споразумението беше подписано от министър Георги Тодоров и от  ректора на Технически университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов. От страна на Министерство на електронното управление на срещата присъстваха Константин Азов, началник на политическия кабинет на министъра и Петър Кирков - национален координатор по киберсигурност за България, а от страна на Техническия университет – София, ректорското ръководство. 

 

Мнистър Георги Тодоров и проф. Иван Кралов


Информация във връзка с писмо ИА_ИЕУ-318/25.01.2023
07.02.2023

Уважаеми колеги,
във връзка с Ваши запитвания по цитираното по–горе писмо можем да коментираме, че конституент, в контекст на киберсигурност, означава индивид, група или организация, която е част от по-голяма мрежа или система и е зависима от тази мрежа или система за своята сигурност. Терминът се използва, за да се подчертае важността на защитата на всеки един компонент, за да се гарантира общата сигурност на системата. 
Във връзка с писмото препоръчваме:

 1. Да актуализирате плановете си за защита на информационните активи на администрацията.
 2. Системно да обучавате служителите като повишавате тяхната персонална квалификация и уменията им в областта на киберсигурността .

Припомняме, че продуктът АКСТЪР БЕКЪП се грижи автоматично да архивира данните на администрацията в защитено облачното пространство, като пази състоянието на архива до 30 дни назад. Специална процедура проверява консистентността на създадените архиви и извежда периодичен протокол с резултатите.

Както е известно, една система е силна колкото най-слабото й звено. АКСТЪР БЕКЪП осигурява възможност, дори да се получи пробив, загубата на данни за администрацията да са минимални. В комбинация с всички останали мерки за киберсигурност,  администрацията ще може да предложи много високо ниво на осигуреност на предлаганите услуги.

            Повече подробности можете да получите на office@acstre.com

Екип „Киберсигурност“ на СГ АКСТЪР


Информация във връзка с писмо МЕУ-15267/21.12.2022
03.01.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с Ваши запитвания, свързани с писмо МЕУ-15267/21.12.2022 относно „Присъединяване към Журнал на събитията (еЖурнал) - централизирана информационна система съхраняваща информация, свързана с промяна на статуса на услуги, идентифицирани с Референтен номер на услугата (РНУ)“  

Ви информираме, че

 1. От писмото на МЕУ става ясно, че е създадена още една подсистема „еЖурнал, към комплекса системи, наречен „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“.
 2. За целта е създаден „Стандарт за генериране и използване на референтен номер на услуга (РНУ)”, свързан с предоставяне на електронни услуги (ЕУ).
 3. РНУ уникално ще идентифицира всяка електронна услуга и има за задача да проследява изпълнението на всеки етап от жизнения ѝ цикъл, чрез предварително дефинирани статуси. Информацията, свързана с промяна на статуса на услуги, идентифицирани с РНУ, ще се съхранява в централизирана информационна система наречена еЖурнал.
 4. Съгласно писмото, всяка администрация трябва да вписва в еЖурнал всяка стъпка (всеки етап) от електронно заявените услуги чрез публикуваните статуси. На този етап са публикувани статуси, свързани с портала egov.bg и подсистемите еВръчване, еАвтентикация и еФорми.
 5. Статуси, свързани с изпълнението на услугата в администрацията, не се обсъждат в обявената документация на този етап.
 6. еЖурнал-ът като централизирана информационна система ще позволи да се правят както информационни справки за състоянието на определена електронна услуга, така и статистически справки от страна на администрациите.
 7. Съгласно писмото, администрациите е необходимо да създадат условия и възможности АИС (документооборотните им системи) да изпращат при всяка промяна на статусите информация към еЖурнал.
 8. Очевидно е, че това може да стане след като МЕУ е готово със своята част от eЖурнал и предостави условия за тестване и настройка на интеграционните модули.
 9. Предварителната оценката на стойността на нов интеграционен модул „АКСТЪР е-ЖУРНАЛ“ към момента е 500 -1000 лв./год. и ако няма административни трудности ще бъде наличен в началото на третото тримесечие на 2023 г.
 10. За отделните етапи на разработката и за кореспонденцията с МЕУ по интеграцията ще бъдете информирани на този портал.

Както е известно от 2006 г. СГ АКСТЪР внедрява модулите „АКСТЪР ДЕЛОВОДНА СПРАВКА“ и „АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА“, които позволяват заявителят на услугата да проследи хода на изпълнението на всяка административна услуга в администрацията в най-големи, определени от администрацията детайли (корейски модел). Това се отнася, както за е-услугите, подадени през портала auslugi.com,  така и за всички административни услуги, независимо от технологията на постъпване в администрацията (с „е-връчване“, с „е-мейл“, СЕОС, чрез пощенски оператор, чрез „едно гише“ и др.).

Модулът АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА ще продължи да се ползва и през 2023 г., като ще бъдат доработени стари и ще бъдат включени нови удобства за гражданите и администрациите като:

 • Използване на няколко различни технологии за достъп до статуса на заявената услуга: QR-и БАРКОД код за достъп от мобилно устройство, девет цифров код за достъп през портала на администрацията и др.
 • Възможност за оценка на качеството на услугата и предоставяне на статистически данни за тази оценка.
 • Предоставяне на по-мощни инструменти за настройване на функциите, предоставяни от този модул.

И през Новата 2023 година СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР ще продължи да подкрепя всички инициативи на администрацията на МЕУ, свързани с реалното развитие на електронното управление.

 

Софтуерна група АКСТЪР

Технически университет-София


Дежурни телефонни номера в период 03.01 - 08.01.2023г.
29.12.2022

Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София дните от 03 януари 2023 г. /вторник/ до 06 януари 2023 г. /петък/ са обявени за неприсъствени. По тази причина достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана през посочените дни.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

Стоян Жилов - моб. 0878 271 018

Петя Тодорова - моб. 0878 240 001

Петко Капраляков - моб. 0878 261 725

Ивелина Баева – моб. 0878 418 189

Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При административни въпроси, плащания и оферти:
Гергана Герова – моб. 0895 586 160

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.


Нулиране за началото на новата година
19.12.2022

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст:

 

„Весели празници АКСТЪР!,

Моля да ни се окаже съдействие при „нулиране” на „деловодната година”

на администрация: Име на администрацията

Нашето лице за контакти е:

Име: името

Телефон: телефон

Е-мейл:  мейл

 

Поздрави:

Автор на съобщението.”

 

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.