Новини
Интеграция с портала еВръчване
10.06.2019

Уважаеми колеги,

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя всички инициативи на ДАЕУ, свързани с развитие на реалното електронно управление.

Във връзка със задължението на администрациите да се регистрират в портала еВръчване Ви информираме, че предлагаме възможност да надстроите АИС АКСТЪР ОФИС с модула АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ, който е част от системата за предоставяне на електронни административни АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ.

Предлагаме ускорено и пробно внедряване на тези продукти, безплатно в срок до 30.09.2019 г. В случай, че гражданите харесат продуктите и се научат да ги ползват, общината може да продължи с използване им в съответствие с ценовата ни оферта.

Можете да заявите Вашия интерес към продуктите на нашия портал https://auslugi.com или на мейл office@acstre.com за да бъде сключен договор за пробното им използване.

Екип на СГ АКСТЪР